תקנון שימוש באתר

אנו שמחים שבחרת להשתמש באתר www.alicedrori.com.

כללי

 1. יש לקרוא בקפידה את תנאי שימוש (“תקנון”) אלו לפני השימוש באתר זה.
 2. תקנון זה קובע את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית את שימושך באתר www.alicedrori.com הנמצא בבעלות ומופעל על ידי אליס דרורי ע.פ. 023754880 ו/או מי מטעמה (להלן  “אנו”, “לנו” או “בעלת האתר”).
 3. אנו מציעים לך לרכוש ו/או להשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו בכפוף לקבלה ללא הסתייגות של (1) כל התנאים המופיעים בתקנון זה, (2) כל המדיניות, כללי השימוש ושאר הנהלים של אתר זה העשויים להשתנות מעת לעת.
 4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתנו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש כלשהי. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את נראות האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, כולל מחירי מוצרים ותעריפי משלוח, על פי שיקול דעתנו וללא צורך בהודעה מראש.
 6. מוסכם בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו ו/או מי מטעמנו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 8. הכותרות בתקנון זה נועדו לצורך נוחות הקריאה והתמצאות השימוש באתר בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 9. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 10. כל העושה שימוש באתר מצהירה שהינה בעלת הרשאה חוקית וכשירה על פי כל דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות ולהשתמש ו/או לבצע רכישות דרך האתר. אם הנך קטינה מתחת לגיל 18, הינך מצהירה ומאשרת כי קיבלת את הסכמת הוריך ו/או אפוטרופסיך ו/או צד שלישי אחר על פי הדין, להשתמש באתר ו/או לבצע דרכו רכישות.

אם אינך מעוניינת או מסכימה לתנאים אלו, הנך מתבקשת לא לעשות שום פעולה באתר זה.

הזמנת מוצרים ו/או שירותים    

 1. כל מחירי המוצרים באתר נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים דמי משלוח.
 2. התשלום הסופי עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר ואת עלויות המשלוח ככל שיהיו.
 3. יובהר למען הסר ספק, כי רכישת והזמנת מוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו.
 4. ניתן לבצע הזמנה באמצעות האתר או באמצעות רכישה טלפונית בהתאם לפרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
 5. כדי לרכוש מוצר באתר, יש לבחור את המוצר ולמלא טופס רכישה המופיע באתר ובו פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 6. יובהר כי פרטי האשראי לא נשמרים במאגרים שלנו.
 7. מובהר כי לנו או למי מטעמנו, לא תהייה אחריות כלשהי לכל שימוש לרעה או שימוש במרמה ושלא כדין שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 8. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים. במידה ונמסרו פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה והמוצרים יחזרו אלינו בעקבות מסירת הפרטים השגויים, אנו נחייב אותך בגין תשלום דמי משלוח וטיפול בהזמנה.
 9. תנאי מוקדם לביצוע הזמנה ואספקת המוצרים הינו קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העיסקה.
 10. קליטת טופס ההזמנה אצלנו לא מהווה התחייבות מטעמנו לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל, זאת בהנחה שהמוצר במלאי.
 11. אנו עושים כל שביכולתנו להבטיח שהמוצרים הנמצאים באתר יהיו זמינים במלאי. למרות זאת יתכן מצב בו המוצרים לא במלאי, במקרה כזה, אנו נשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון אותם השארת בטופס ההזמנה. במקרה כזה, לא תהייה לך כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לך ו/או לצד ג’.
 12. במקרה של רכישת מוצרים שנעשתה באתר באמצעות הטלפון, יובהר כי אנו לא מתחייבים לשמור את המוצרים שנרכשו עד לתשלום בפועל. באם התשלום לא יעשה תוך 3 ימי עסקים, ההזמנה תבוטל.
 13. טעויות קולמוס שנפלו בתיאור המוצרים, במחירם או בכל פרט אחר הקשור למוצר, לא יחייבו אותנו ושמורה לנו הזכות לבטל הזמנות שנוצרו בשל טעויות אלו. לך לא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ביטול זה.
 14. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצר הנמכר בפועל.
 15. הזמנת מוצר דיגיטלי הנה סופית ולא ניתנת לביטול או שינוי.

אספקה ומשלוח

 1. מועדי אספקה המחושבים באתר יהיו לפי ימי עסקים, כלומר, ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג וכל יום שבתון שיקבע על ידי המדינה מעת לעת.
 2. המוצרים ישלחו לכתובת שנמסרה בהזמנה, לכן יש לודא את הכתובת לפני שליחת ההזמנה. אם הכתובת למשלוח הינה כתובת עסקית, יש להוסיף את שם בית העסק לכתובת.
 3. אנו מוציאים הזמנות תוך 2 – 5 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה, למעט הזמנות כמותיות מעל 20 פלאנרים מסוג, במקרה כזה יתכנו עיכובים במשלוח בשל זמינות המוצרים וישלח אלייך מייל המפרט את זמן המשלוח הצפוי.
 4. המשלוחים שלנו נעשים דרך חברת דואר ישראל.
 5. עלות המשלוח תיקבע לפי שיטת המשלוח שנבחרה או לפי המשקל הכולל של ההזמנה, הגבוה מביניהם.
 6. אנו, או מי מטעמנו, לא נישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים הנובעים מאירועים שלא בשליטתנו כדוגמת זמני אספקה ו/או תקלות מערכת של חברת השילוח דואר ישראל, שביתות או השבתות, כח עליון ו/או פעולות איבה ו/או כל אירוע אחר נוסף שיפגע בתהליך השלמת הרכישה או קיום מועד האספקה. במקרים אלו תהייה לנו הרשות לבטל את ההזמנה ואת חיובו של הלקוח.

ביטול עיסקה

 1. רכישת מוצר דיגיטלי הנה סופית ולא ניתנת לביטול או שינוי.
 2. ביטול הזמנה של מוצר פיזי יעשה תוך 14 (ארבע עשרה) ימים ממועד האספקה.
 3. יש לשלוח אלינו מייל עם ספר ההזמנה וסיבת הביטול. אם ההזמנה עדיין לא נשלחה, אנו נבטל אותה ואת החיוב שבוצע.
 4. אם ההזמנה נשלחה כבר, יש צורך לשלוח את המוצרים, על חשבונך, חזרה אלינו.
 5. במקרה בו ההזמנה הגיע אליך פגומה, יש לשלוח אלינו מייל תוך 3 ימים מיום הגעת ההזמנה אליך, בצירוף תמונות של המשלוח.
 6. שליחת והגעת המוצרים אלינו חזרה היא באחריותך ועל חשבונך בלבד.
 7. מוצרים יתקבלו חזרה רק באריזה המקורית, ללא פגם ו/או נזק וכולל כל התוספות שבאריזה
 8. לאחר הגעת המוצרים אלינו אנו נזכה אותך על עלות המוצרים, לא כולל עלויות משלוח והוצאות נוספות אם היו.
 9. זיכוי ינתן באותו אמצעי תשלום בו שולמה ההזמנה.
 10. למען הסר ספק, לא ינתן החזר כספי בגין מוצר שלא הוחזר אלינו כלל, או שנפתח ואינו באריזתו המקורית, או שנעשה בו שימוש.

מדיניות פרטיות

 1. אנו מתחייבים לא לעשות בפרטייך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 2. בעת השימוש באתר או בזמן הרשמה לעלון המידע שלנו נאסף מידע רב אודותיך באתר. חלק מהמידע ניתן מזהה אותך באופן אישי והוא ניתן באופן יזום על ידך והוא בשליטתך. למשל, שמך וכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. מידע זה נחוץ לנו כדי שנוכל לספק לך את ההזמנה בצורה הטובה ביותר ללא טעויות ו/או תקלות אשר ימנעו ממך לקבל את המוצרים שהזמנת.
 3. חלק מהמידע אינו אישי ולא מזהה אותך, זהו מידע מקיף שכולל בין השאר את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה דרכם הגעת לאתר, כתובת ה- IP שלך ועוד. למידע זה יש אופי סטטיסטי והוא אינו מזהה אותך באופן אישי, כלומר, הוא אינו מאפשר לנו לדעת מה שמך ומהם פרטיך האישיים. אבל הוא נאגר במחשבים שלנו ומשמש אותנו למטרות סטטיסטיות, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר, לצורך מתן שירות והפעלת האתר בצורה הטובה ביותר ושיפור חווית השימוש באתר, לרבות לצרכים שיווקים באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד..
 4. קבצי “עוגיות” (Cookies) נוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשת לאתר וכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלך באתר. יש אפשרות להגדיר מחדש את הדפדפן שלך כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 5. אנו מציעים לך להרשם בחינם לרשימת הדיוור שלנו ולקבל מאיתנו מעת לעת דיוורים.
 6. הרשמתך לרשימת הדיוור מהווה הסכמה עבורנו לשלוח לך דואר אלקטרוני, לרבות מסרונים (SMS או וואטסאפ), בדבר מידע פרסומי ושיווקי בדבר מוצרים חדשים, מבצעים וכיוצ”ב.
 7. למען הסר ספק, יש באפשרותך, בכל עת, להודיע לנו על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אלינו או באמצעות מנגנון ההסרה הנמצא בכל הודעה.
 8. הינך אחראית באופן בלעדי על תקינות פרטי הקשר שמסרת בעת ההרשמה לרשימת הדיוור, ואנו לא נישא בכל אחריות כלשהי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר הקשור לתוכן הדיוור בשל אי-עדכון פרטים על ידך.
 9. כל המידע המתקבל מהשימוש באתר נשמר על ידינו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 10. אנו עושים מאמץ סביר לאבטח את המידע המתקבל אצלנו, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו. יחד עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למאגר המידע הנמצא אצלנו – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי המחשבים שלנו. במקרה כאמור לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפינו.

אחריות

 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריותך בלבד. אנו ו/או מי מטעמנו לא נישא באחריות ולא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לך ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את ההזמנה.
 2. הנך מתחייבת בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי השימוש ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר.
 3. אנו לא נישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצרים הנמכרים אצלנו.
 4. אנו לא נישא באחריות כלשהי לפעולות באתר אשר התבצעו באמצעות גורמים המתחזים להיות משתמשמות באתר ואשר אינם בשליטתנו המלאה.
 5. חל עליך איסור מוחלט להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם שלנו או של צד ג’ כלשהו.
 6. חל עלייך איסור מוחלט לעשות באתר זה שימוש לא ראוי ולא מורשה, בכלל זה הכנסת “סוסים טרויאנים”, “וירוסים”, “תולעים” וכדומה, או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק וכן על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.
 7. חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו’.
 8. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים. תכנים המוצגים בתארים אלו אינם בבעלותנו, אינם מופעלים על ידינו ואינם נשלטים ו/או קשורים אלינו. בעת גלישתך באתרים אלו הינך משחררת אותנו ו/או מי מטעמנו באופן בלתי חוזר מכל אחריות בקשר לאותם אתרים. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, מבנה האתר ומרכיביו, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר הינם רכוש אליס דרורי בלבד, ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין, למעט תכנים בהם אליס דרורי מורשית על פי רשיון ו/או הסכם, ואין לעשות בתכנים אלו שימוש ללא אישור כתוב מראש.
 2. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מתכני האתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל מבלי שיש ברשותך אישור כתוב מראש מאליס דרורי.
 3. כל התכנים והמוצרים באתר נועדו לשימוש פרטי בלבד ואסורים לשימוש מסחרי אלא אם כן התקבל מאליס דרורי אישור בכתב ומראש.

שיפוי

 1. הנך מתחייבת ומסכימה לשפות ולפצות אותנו, או את מי מטעמנו כנגד כל תביעה ו/או דרישה הנובעת מהפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק שתועלה על ידי צד ג’, בעבור כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לנו, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עליך לשלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותך כאמור לעיל, מיד עם הידרשךו לכך בכתב על ידנו.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד ודיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

שירות לקוחות

לכל שאלה ובירור בקשר לאתר ניתן לפנות אלינו בכל עת לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר.